Corona

Het bestuur van Zwembad de Meent heeft besloten dat het zwembad dit seizoen helaas niet open kan gaan.

Tot deze conclusie zijn zij gekomen na uitvoerig overleg met diverse instanties. Er is een bezoek geweest van de Gemeente Stichtse Vecht en Handhaving aan ons zwembad. Ook heeft het bestuur deelgenomen aan een crisisberaad met twaalf andere openluchtbaden in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle voors en tegens grondig afgewogen.

Zorgvuldige afweging

De afweging is zorgvuldig genomen door het bestuur van zwembad De Meent. Hier onder noemen we een aantal maatregelen die moeten worden genomen en hebben bijgedragen aan dit besluit zijn:

Verantwoordelijkheid vrijwilligers te groot

Bij ons zwembad werken veel vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor deze vrijwilligers wordt zeer groot door alle Coronamaatregelen. Het bestuur vindt dat zij de vrijwilligers deze verantwoordelijkheid niet kan opleggen.

Daarnaast:

  • Verantwoording van handhaving ligt volledig bij de organisatie. Dit kan tot erg lastige geschillen leiden tussen onze bezoekers, handhaving en het bestuur van ons zwembad
  • Elke bezoeker moet van te voren reserveren en worden geregistreerd
  • De aankomst- en vertrektijd moet worden vastgelegd
  • Douchen is niet toegestaan i.v.m. verwaaien van microdruppeltjes (aerosolen)
  • In het diepe deel van het zwembad is alleen banen-zwemmen op 1.5 meter afstand toegestaan.Inhalen is niet toegestaan
  • Toezicht door ouders op de eigen kinderen in het ondiepe deel is door 1.5 meter afstand niet verantwoordelijk. Dit geldt niet tot het eigen kind, maar het aantal volwassen in dit bad moet laag zijn
  • Snackverkoop is uitgesloten vanwege de lengte van de rij voor de winkel en de wachttijd

Gezien deze en andere verregaande regelen is ontspannen, recreatief zwemmen onmogelijk. Ook het aantal bezoekers dat tegelijk naar binnen zou mogen, is zeer beperkt.

Mochten de maatregelen versoepeld worden dan houdt het bestuur van het zwembad deze nogmaals tegen het licht.