‘De Meent’ dankt het bestaan aan de vrijwillige inspanning van vele mensen. Wij vragen van onze bezoekers een respectvolle omgang met onze medewerkers, met andere bezoekers en met alles wat u op ons terrein aantreft.

Algemeen

 • Badteam en vrijwilligers stellen het op prijs als klachten, wensen, vragen en suggesties direct met hen besproken worden.
 • Mede met het oog op de eigen veiligheid is iedere bezoeker verplicht aanwijzingen van het badteam direct op te volgen.
 • De Meent is geen crèche: jonge kinderen, zonder diploma, moeten altijd begeleid worden door een volwassene; de bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, toezicht op jonge kinderen en het bewaken van eigendommen.
 • Zwemmen en recreëren, geschiedt op eigen risico zich.
 • Het bestuur van Stichting zwembad De Meent 2002 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoek raken, vermissing of schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers van het zwembad.
 • Het betreden van het zwembad is buiten de toegangstijden verboden.
 • Men is verplicht bij betreden van het zwembad het abonnement te tonen aan de vrijwilliger die op dat moment dienst heeft. Kan men dat niet, dan dient men een kaartje te kopen aan de kassa.
 • Leden van de W.S.V. “de Meent” (zgn. sleutelleden) zijn verplicht een geldig entreekaartje te kopen als zij gedurende de openingstijden gebruik willen maken van het zwembad.
 • Hinderlijk gedrag waaronder het zonder toestemming beeldmateriaal maken van andere bezoekers of anderszins is uitdrukkelijk verboden.

Glaswerk

 • Het is niet toegestaan om glaswerk (glazen, flessen e.d.) mee te brengen en te gebruiken. Dit verbod geldt voor het hele terrein.

Roken, alcohol en drugs

 • Het gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben of gebruiken van alle soorten drugs is verboden;
 • De Meent is rookvrij, dat betekent dat er op het terrein niet gerookt mag worden!

Ondiep bad, strand, drijvend terras en steigers

 • Kinderen zonder A diploma mogen alleen aanwezig zijn in het ondiepe bad en op het strand, onder doorlopende begeleiding van een volwassene en uitsluitend in het ondiepe deel met armvleugeltjes .
 • Kinderen zonder A diploma mogen zich niet op de steiger bevinden tussen het diepe en ondiepe bad.
 • Kinderen zonder A diploma mogen nooit in het diepe deel, dus ook niet met vleugeltjes om.
 • Kinderen mogen zich op het drijvende terras bevinden, mits in het bezit van zwemdiploma A en B.
 • Het terrein achter het bruggetje bij de aangepaste kleedruimte mag niet door bezoekers van het zwembad worden betreden.
 • Bij onweer: Direct het water verlaten!

Diep bad

 • Het is de zwemmers niet toegestaan zich onder de betonnen vlonders te begeven.
 • Zwemmen buiten de afscheidingslijnen is op eigen risico.

Ligweide

 • Afval, papier en plastic in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren
 • Draagbare luidsprekers (bijvoorbeeld bluetooth speakers) zijn niet toegestaan.
 • De witte stoelen die gebruikt worden graag na gebruik weer opstapelen hoek terras.

Gedragsregels

 • Onze gedragsregels zijn bedoeld om iedereen een veilige en plezierige tijd te bezorgen, daarom zijn onacceptabel:
 • Verbale en/of lichamelijke misdragingen en bedreigingen tegenover de vrijwilligers, het badteam en bezoekers.
 • Overlast (blijven) bezorgen aan anderen.
 • Het meenemen van dieren naar het zwembad is niet toegestaan.
 • Het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal van anderen zonder toestemming.
 • Dronkenschap;
 • Het in bezit hebben, gebruik en/of verhandelen van drugs;
 • Ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;
 • Na waarschuwing de huisregels blijven overtreden.
 • Bij wangedrag kan het zwembadpersoneel, de betreffende persoon of personen het terrein ontzeggen.
 • Na sommatie door het zwembadpersoneel moet men het zwembad onmiddellijk verlaten.
 • Ieder die schade toebrengt aan eigendommen, welke zich op het terrein bevinden, wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.
 • Bij constateren van een strafbaar feit zullen wij altijd de politie inschakelen.
 • Zwemmen alleen toegestaan als de zwemwatertemperatuur 16 graden of hoger is.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het zwembadpersoneel in overleg met het bestuur van de stichting zwembad De Meent 2002.

 

 

Breukelen, 1 mei 2022

Stichting Zwembad de Meent 2002

Scroll naar top