tarieven

(dinsdag 17 maart 2020).

Het is nog niet mogelijk om tegen het “Voege Vogel Tarief” abonnementen te kopen. Dit omdat we op dit moment nog niet weten wanneer Zwembad De Meent open kan gaan. Houd daarvoor deze website en onze Facebook-pagina in de gaten.

 

Zwembad De Meent hanteert verschillende prijzen voor kinderen, volwassenen en groepen. Ook is er de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen. Als abonnementhouder mag je ook deelnemen aan het Meentkamp. Hier is dan alleen nog een kleine bijdrage voor verschuldigd.

De tarieven zijn:

Standaard Vroege vogel* U-pas
Dagkaart kind t/m 12 jaar € 2,00 € 1,00
Dagkaart vanaf 13 jaar € 2,50 € 1,25
Groepstarief kind, vanaf 10 kinderen € 1,50
Groepstarief volwassene, vanaf 10 volwassenen € 1,90
Basisschooltarief, vanaf 10 kinderen € 1,00
Middelbareschooltarief, vanaf 10 jongeren € 1,50
Abonnement kind t/m 12 jaar € 20,00 € 17,00 € 10,00
Abonnement vanaf 13 jaar € 26,00 € 23,00 € 13,00
Gezinsabonnement (op 1 adres wonend) € 70,00 € 65,00 € 35,00

LET OP: Met een “Gezinsabonnement” wordt bedoeld: Een gezin, waarvan de gezinsleden op één adres wonen.