1. Zwemmen en recreëren, geschiedt op eigen risico.
 2. Het bestuur van Stichting zwembad De Meent 2002 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoek raken, vermissing of schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers van het zwembad.
 3. Het betreden van het zwembad is buiten de toegangstijden verboden.
 4. Het is verboden zonder betaling of abonnement het zwembad te betreden.
 5. Kinderen zonder A diploma mogen:
  1. zich niet op de steiger bevinden tussen het diepe en ondiepe bad.
  2. zich alleen met zwembandjes op het strand bij en in het ondiepe bad bevinden.
  3. alleen onder begeleiding van een volwassene in het zwembad aanwezig zijn.
 6. Kinderen mogen zich op het drijvend terras bevinden, mits in het bezit van zwemdiploma A en B.
 7. Tijdens het verblijf in het zwembad zal de begeleidende volwassene voortdurend toezicht dienen te houden op de onder zijn / haar leiding binnen gekomen bezoeker(s).
 8. Het is de zwemmers niet toegestaan zich onder de betonnen vlonders te begeven.
 9. Zwemmen buiten de afscheidingslijnen is op eigen risico.
 10. Het terrein achter het bruggetje bij de aangepaste kleedruimte mag niet door bezoekers van het zwembad worden betreden.
 11. Ieder die schade toebrengt aan eigendommen, welke zich op het terrein bevinden, wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.
 12. De bezoekers zijn verplicht:
  1. de kleedruimtes, toiletten en terrassen zoveel mogelijk schoon te houden.
  2. afval en papier in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en
  3. zich correct te gedragen tegenover andere bezoekers en medewerkers van het zwembad.
 13. Het meenemen van dieren naar het zwembad is niet toegestaan.
 14. Bij wangedrag kan het zwembadpersoneel van het zwembad de betreffende persoon of personen het terrein ontzeggen.
 15. Na sommatie door het zwembadpersoneel moet men het zwembad onmiddellijk verlaten.
 16. Leden van de W.S.V. “de Meent” (zgn. sleutelleden) zijn verplicht een geldig entreekaartje te kopen als zij gedurende de openingstijden gebruik willen maken van het zwembad.
 17. Men is verplicht bij betreden van het zwembad het abonnement te tonen aan de vrijwilliger die op dat moment dienst heeft. Kan men dat niet, dan dient men een kaartje te kopen aan de kassa.
 18. Zwemmen alleen toegestaan als de zwemwatertemperatuur 16 graden of hoger is.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het zwembadpersoneel in overleg met het bestuur van de stichting zwembad De Meent 2002.

 

Breukelen, 10 juni 2014

Stichting Zwembad de Meent 2002

 

Scroll naar top